Prof. dr
Zoran Igrutinović

Pedijatar - HematologDoc. dr
Slavica Marković

Pedijatar - EndokrinologDr med.
Milica Živadinović

Specijalista pedijatrijeDr med.
Bogdan Simonović


Specijalista pedijatrijeDiplomirani psiholog
Senka SimonovićMedicinska sestra
Marija Bečanović
Laboratorijski tehničar
Predrag Đurić