Usluge koje obavite u pedijatrijskoj ordinaciji "Dr Zoran Simonović" možete platiti na nekoliko načina:Pedijatrijska ordinacija "Dr Zoran Simonović" ima ugovore o direktnom plaćanju sa više stranih osiguravajućih kuća:
Prihvatamo sledeće kreditne kartice